Cégünkről

Adatkezelés

Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Uniós adatvédelmi rendeletet az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 számú rendeletét és a 29-es munkacsoport állásfoglalásait, valamint a tagállami kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott feladatainak elvégzése során valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyenek az érintettek személyes adataihoz fűződő jogai és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak elektronikus, gépi és kézi adatkezelés során (adatvédelem).

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyes adatainak védelmében, személyes adataikat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan adatbiztonsági adatvédelmi, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Szervezet bemutatás
Adatkezelő

Az adatkezelő neve:                                       Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. Székhelye:                                                       9800 Vasvár, Mártírok u. 50

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége:      info@karintia.hu

Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján a 29-es munkacsoport állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.

Adatvédelmi képviselő adatai

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelő 2018 május 25. napjával Adatvédelmi felelőssel rendelkezik Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

Adatvédelmi Felelős az adatvedelem@karintia.hu email címen érhető el.

A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató

A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak aggregált formában. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics

Adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a személyes adatai is szerepelnek.

Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot (regisztráció, hírlevél megrendelés) a szolgáltatások működtetése (hírlevél kézbesítése, fórum, hozzászólások használatának biztosítása), illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.

A fórum hozzászólások során hozzánk került aktuális IP címet a kulturált, felelős hozzászólások biztosítása, valamint a fórum biztonsága érdekében rögzítjük.

A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint szerkesztői munkánk során használjuk fel.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: hírlevelünk esetében leiratkozáskor törlődik az Érintett címe, ha pedig regisztrációja törlését kéri, a felhasználói neve megmarad, hiszen az egyes hozzászólásokat csak így lehet megkülönböztetni. Minden más adat - e-mail címe és az önként megadott információk - törlődnek. A szerver által automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a kamara illetve jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Az adatkezelés célja olyan integritásirányítási rendszer fenntartása és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége. Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte után történik meg.

A Weboldali adatfeldolgozók köre:

A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a szerverüzemeltetést végző adatfeldolgozó WEB hosting szolgáltató (Mediadyn Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 65. 4. em. 19., Cégjegyzékszám: 18 09 109982   Adószám: 23062595-2-18) rendszergazdája fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végét meghaladóan 30 napig végez. A fejlesztési és karbantartási feladatokat szerződés alapján WEB fejlesztő és üzemeltető (Mediadyn Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Váci Mihály utca 65. 4. em. 19., Cégjegyzékszám: 18 09 109982   Adószám: 23062595-2-18) végzi, mint adatfeldolgozó ezen tevékenysége során az adatfeldolgozó kijelölt rendszergazdája fér hozzá a tárolt adatokhoz, tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló szerződés végéig látja el.

A weboldal működésével kapcsolatos funkcionális adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés célja: A weboldal fő célja a tájékoztatás és kapcsolatteremtés, a látogatókkal (Érintett). A szakmai rendezvényekre történő meghívás közvetítése, tájékoztató és oktató anyagok gazdákhoz (Érintettekhez) történő eljuttatása,

A weboldalon van lehetőség a személyes vagy szakmai kérdések eljuttatására az adatkezelő felé. Itt nevet és e-mail címet és telefonszámot adhat meg az Érintett. Az itt megadott adatok a webserveren nem tárolódnak később, csak és kizárólag a levelező rendszerek beérkező fiókjában jeleníthető meg

Az adatkezelő által szervezett rendezvények tekintetében regisztrációs lehetőséget biztosít az adatkezelő a weboldali felületen.

Rendezvények regisztációs felülete és a kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatás adatvédelmi alapadatai

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás jogalap.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Email cím, Telefonszám

Adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig.

- Vannak viszont programok, amelyekre lehet jelentkezni a weboldalon, ennek az adatait tárolja is a weblap (bár céges regisztrációkról van szó elsősorban, az űrlap nem zárja ki magánszemélyek regisztrációját és kapcsolattartási adatait)

 

Üzleti folyamatokban történő adatkezelés

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. önálló ágazatokba szervezve folytatja mezőgazdasági kereskedelmi és tanácsadási tevékenységét. A négy ágazat ágazati vezetők irányításával végzi tevékenységét, amit egy tudatosan fejlesztett területi képviselői hálózat támogat tevékenységében. Terménykereskedelem, Vetőmag üzletág (beleértve a kereskedelmet és a termeltetést), Növényvédőszer kereskedelem és a Műtrágya kereskedelem ágazatok mindegyike adatkezelési tevékenységet végez. A partner kapcsolatainak kiemelkedő részét képezik a természetes személyek.

 

Területi képviselők

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőkkel, gazdákkal a közvetlen kapcsolatot területi képviselőin keresztül biztosítja. A területi képviselők a partnerek személyes adatait kezelik, valamennyi üzletág részére megrendeléseket vesznek fel és felügyelik a kiszállítást. Tevékenységük során egyaránt kezelnek hozzájárulás jogalap alapján adatokat (partner kapcsolat bővítése céljából) ugyanakkor a kereskedelmi szerződések megkötésétől kezdődően azokat a személyes adatokat kezelik papír és elektronikus formában, amelyek a szerződések teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükségesek.

 

Termény kereskedelem

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőktől, gazdáktól felvásárol terményeket továbbértékesítési céllal. A termények körét, összetételét, volumenét a felvevő piac igényei határozzák meg. A partnerek adatai nem csak a szervezeten belüli adatkezelési kötelezettséget elégítik ki, hanem átadásra kerülnek vagy kerülhetnek adatfeldolgozóknak, illetve címzetteknek.  

Adatfeldolgozók:

A termények szállítását külső fuvarozó cégek végzik, részükre a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek. A velük kötött keretszerződés adatvédelmi kiegészítése tartalmazza a GDPR által meghatározott adatfeldolgozói kötelezettségeket és a szerződés teljesítése megszűnése esetén az adatfeldolgozónak minden személyes adatot, dokumentumot adathordozó formától függetlenül vissza kell adni az Adatkezelőnek és a saját rendszerében helyreállíthatatlanul kell törölni vagy megsemmisíteni.

Címzettek: Részben a törvényi előírások alapján, részben a szerződésekben rögzített statisztikai adatszolgáltatás céljából kerülnek személyes adatok a címzetthez

NÉBIH

Minőségellenőrző cégek

Duna szója szövetség

 

Vetőmag kereskedelem

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőknek, gazdáknak értékesít különböző vetőmagokat. A partnerek személyes adatai kezelésre kerülnek az ügylet során kiszállítás és számlázás céljából.

Adatfeldolgozók:

A termények szállítását külső fuvarozó cégek végzik, részükre a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek. A velük kötött keretszerződés adatvédelmi kiegészítése tartalmazza a GDPR által meghatározott adatfeldolgozói kötelezettségeket és a szerződés teljesítése megszűnése esetén az adatfeldolgozónak minden személyes adatot, dokumentumot adathordozó formától függetlenül vissza kell adni az Adatkezelőnek és a saját rendszerében helyreállíthatatlanul kell törölni vagy megsemmisíteni.

 

Növényvédőszer kereskedelem

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőknek, gazdáknak értékesít különböző növényvédő szereket, lombtrágyákat és biostimulátorokat. A partnerek személyes adatai kezelésre kerülnek az ügylet során kiszállítás és számlázás céljából. A forgalmazásra vonatkoznak különleges előírások. Megkülönböztetésre kerülnek szabadon forgalmazható termékek, hatósági vizsgához kötött termékek (zöld könyv), regisztrációhoz kötött, vény köteles termékek (fehér könyv).

 

Műtrágya kereskedelem

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőknek, gazdáknak értékesít különböző műtrágyákat. A partnerek személyes adatai kezelésre kerülnek az ügylet során kiszállítás és a számlázás céljából.

Adatfeldolgozók:

A szállítást külső fuvarozó cégek végezhetik, részükre a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek.

Közvetlen gyártói megrendelés esetén a szállításhoz szükséges adatok átadásra kerülnek a gyártónak.

Forgalmazó, nagykereskedőtől történő vásárlás estén a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek.

 

Vetőmag termeltetés

A Karintia Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. mezőgazdasági kis termelőkkel, gazdákkal vetőmag termeltetési megállapodásokat köt különböző terményekre tovább értékesítési céllal. A termeltetési szerződések tekintetében a kezelt személyes adatok körét az előfinanszírozási konstrukció módosíthatja. A partnerek személyes adatait kezelésre kerülnek az ügylet során a termeltetési szerződéseken és nyilvántartásokban.

Adatfeldolgozók:

A szállítást külső fuvarozó cégek végezhetik, részükre a szállításhoz szükséges személyes adatok átadásra kerülnek.

Címzett: NÉBIH

 

Kereskedelmi tevékenység általános adatkezelési rendszere

A partnerek személyes adatai szerződés jogalapból majd a szerződés teljesítéséből fakadó jogszabályi jogalap alapján (adózás rendjéről és a számviteli fegyelemtől szóló jogszabályi kötelezettségen alapuló nyilvántartásokat vezetnek) kerülnek kezelésre a partnerek személyes adatai.

 

Fontos figyelmeztetések:

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Adatbiztonsági tájékoztató

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek. A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Adatkezelő akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítást az adatkezelő minden esetben az hatálybalépést megelőzően 15 nappal elérhetővé tesz a weboldalán a hatályban lévőtől függetlenül. A hatályát vesztette tájékoztatót archiválja. A módosítás hatályba lépését megelőzően és azt követően is joga van visszavonni a hozzájárulással kezelt adatok tekintetében. Amennyiben nem vonja vissza, úgy elfogadottnak kell tekinteni a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban külön nyilatkozatot nem teszünk.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése

Tekintettel arra, hogy adatvédelmi incidensek bármelyik adatkezelőnél előfordulhatnak és ilyen esetekben az adatkezelőknek gyorsan kell reagálniuk, fontos, hogy mint adatkezelő mindent megteszünk az incidensek megelőzésére. Az adatkezelő belső szabályzatban rendezte az incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket, felelősségi köröket (ez tartalmazza a hatóság felé történő bejelentéssel kapcsolatos tennivalókat és az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos lépéseket is) Az incidensek belső nyilvántartási rendjét ki kialakította.

Ugyanakkor kérjük felhasználóinkat, hogy amennyiben bármilyen arra utaló jelet éreznek weboldalunk használata során, amely arra utal, hogy

-          személyes adataik feletti rendelkezés elvesztették vagy a jogaik korlátozását észlelik 

-         a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést tapasztalnak 

-         adatok bizalmas jellegének sérülését, feltételezik

Azt az adatkezelőnek haladéktalanul jelezzék, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

Jelzéseiket az adatvédelmi képviseletünkre legyenek szívesek megküldeni az adatvedelem@karintia.hu elektronikus e-mail címre

Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei
A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

 

 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

-         Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését

-         Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.

-         Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

-         A Felhasználó személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

-         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

-         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

-         az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 

Adatvédelmi főhatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Aktuális híreink

Már nemcsak a malmi, hanem a takarmánybúzáknál is versenyelőnyt jelent a minőségi beltartalom.
jelentős támogatást kaphattak a szójatermesztők
A fejlődés nem áll meg, ismét állami elismerésben részesültek fajtáink.
A minőségi gabonatermesztés kulcskérdései lesznek a webinárium fókuszában. Jelentkezzen az online konferenciára!
Az őszi búza 2024-es piaci helyzete, vetési és aratási ideje, és a őszi búza vetőmag szükséglete. Az olasz és osztrák piac jelentős felárat hajlandó f...
A Seed World, dr Franziska Löschenbergert 2023-ban a "leg"-ek közé választotta...
A szója növény és a szójabab termesztése körül számos tévhit kering Magyarországon, ezért ebben az írásban felsorakoztatjuk azokat a tényeket, amelyek...